O Kancelarii

Kancelaria w Bytomiu prowadzona jest przez notariusz Małgorzatę Bystrzanowską powołaną na notariusza w 2012 roku, oraz notariusz Joannę Węgrzyn powołaną na notariusza w 2020 roku, w formie spółki cywilnej.
Doświadczenie i długoletnia praktyka gwarantują Państwu bezpieczeństwo podczas dokonywanych czynności. Kancelaria posiada dogodną lokalizację w centrum Bytomia naprzeciw Szkoły Muzycznej i w pobliżu Opery Śląskiej.

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Czynności

Świadczymy pełny zakres usług notarialnych:
sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów (np. spółek, walnych zgromadzeń, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych), sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów innych dokumentów.

Bezpieczeństwo

Notariusz sprawuje funkcje publiczne.
Wyposażony jest przez Państwo w moc nadawania charakteru urzędowego oświadczeniom osób, które się do niego o to zwracają. Posiada również moc nadawania takiego charakteru innym czynnościom przewidzianym przez prawo. Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność
i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Informacja

W celu uzyskania informacji dotyczących czynności, zapraszamy do naszej siedziby w Bytomiu lub do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje i wyjaśnienia w zakresie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności można dostarczyć osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku wątpliwości jakie dokumenty są konieczne, zapraszamy do kontaktu.